Kolken & putten

Broeders Boxtel heeft diverse putten en kolken op voorraad.

Vloerputten
Broeders Boxtel verkoopt verschillende vloerputten, namelijk:

  • PVC vloerput van het merk Nicoll.
  • PP vloerput met rooster.
  • Kunststof vloerput met gietijzeren rand en rooster.

Deze vloerputten worden vaak gebruikt onder een buitenkraantje. De PVC en PP vloerput zijn geschikt voor een lichte belasting.
De kunststof vloerput met gietijzeren rand en rooster is geschikt voor wat zwaardere belasting (10 kN / 1000 kg).

Infiltratieput
Een infiltratieput is een put die effectief en eenvoudig overtollig water afvoert zonder aansluiting op het afvoersysteem. Een goede oplossing als er geen mogelijkheid is om het water af te voeren naar een draingesysteem of riolering. Er zijn verschillende infiltratieputten, namelijk een vrijstaande en een infiltratieput met afvoer. De put met afvoer kunt u aansluiten op bijvoorbeeld de hemelwaterafvoerbuis van de dakgoot.

Infiltratieput
Infiltratieput incl. afvoer

Controleput / inspectieput
Een controleput wordt tussen de buizen in het rioolstelsel geplaatst, zodat er eenvoudig gekeken kan worden waar de verstopping in het riool bijvoorbeeld zit.

Straat-, trottoir- en tegelpadkolk
Straat-, trottoir- en tegelpadkolken bestaan uit een onderbak en een roosterdeksel en worden gebruikt om regenwater af te voeren.
Een kolk wordt over het algemeen aangesloten op een regenwater- of vuilwaterriool.

Straat- en trottoirkolken worden gemonteerd op een onderbak van 315mm.
Een tegelpadkolk heeft een onderbak van 250mm. De kop van een tegelpadkolk heeft de afmeting van standaard tegels (300x300mm).

Voor meer informatie en prijzen kunt u contact met ons opnemen of een kijkje nemen op onze webshop!

straatkolk-foto
Straatkolk
trottoirkolk
Trottoirkolk
tegelpadkolk
Tegelpadkolk